Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Zařazen do terapeutických skupin:
Kardiologie

Adempas


Ke stažení

Informace o úhradách

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na: www.sukl.cz .


Rychlé informace