Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Zařazen do terapeutických skupin:
KardiologieAntikoagulace

Aspirin Protect


Ke stažení

Informace o úhradách

Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Rychlé informace