Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Avelox, 400 mg potahované tablety


Ke stažení

Informace o úhradách

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.


Rychlé informace