Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Zařazen do terapeutických skupin:
Gynekologie

Jaydess 13,5 mg intrauterinní inzert


Ke stažení

Informace o úhradách

Výdej přípravku Jaydess 13,5 mg intrauterinní inzert je vázán na lékařský předpis a tento přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Edukační materiály

PDF ke stažení (1061 kB)

Edukační materiály Jaydess – Informace o ektopickém těhotenství

Schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv dne 26. března 2014

Edukační text v rámci Plánu řízení rizik přípravku Jaydess.


Lékařské materiály

PDF ke stažení (249 kB)

DHPC - Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

Nitroděložní kontraceptiva (nitroděložní tělíska s mědí a nitroděložní systémy s levonorgestrelem)

Aktualizace informací o riziku perforace dělohy v souvislosti s nitroděložní antikoncepcí


PDF ke stažení (302 kB)

Program péče o uživatelky léčivých přípravků MIRENA/JAYDESS/KYLEENA v ČR

JAYDESS - Informace o programu, souhlas se zařazením.


PDF ke stažení (248 kB)

JAYDESS - Žádost o náhradu.


PDF ke stažení (365 kB)

Formulář pro hlášení nežádoucích účinků (AE), závady v jakosti/reklamace (PTC) a/nebo stížnosti při použití (UIRychlé informace