Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Zařazen do terapeutických skupin:
Gynekologie

Mirena


Ke stažení

Informace o úhradách

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lékařské materiály

PDF ke stažení (249 kB)

DHPC - Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

Nitroděložní kontraceptiva (nitroděložní tělíska s mědí a nitroděložní systémy s levonorgestrelem)

Aktualizace informací o riziku perforace dělohy v souvislosti s nitroděložní antikoncepcí


PDF ke stažení (310 kB)

Program péče o uživatelky léčivých přípravků MIRENA/JAYDESS/KYLEENA v ČR

MIRENA - Informace o programu, souhlas se zařazením.


PDF ke stažení (241 kB)

MIRENA - Žádost o náhradu.


PDF ke stažení (365 kB)

Formulář pro hlášení nežádoucích účinků (AE), závady v jakosti/reklamace (PTC) a/nebo stížnosti při použití (UI)Rychlé informace