Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Zařazen do terapeutických skupin:
Onkologie

VITRAKVI tobolky


Základní informace

Poznání významu fúze NTRK odstartovalo nový výzkumný cíl protinádorové léčby, která by byla založena na inhibici proteinů TRK. Takovým lékem je nyní perorálně podávaný larotrektinib (VITRAKVI) – malá molekula, která funguje jako vysoce senzitivní inhibitor TRK. Larotrektinib se váže na TRKA, TRKB i TRKC a blokuje je, čímž brání aktivaci TRK. Výsledkem je indukce buněčné apoptózy a buněčného růstu v nádorech, které mají overexpresi TRK. Přípravek VITRAKVI je v monoterapii indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů se solidními nádory, které vykazují fúzní gen neurotrofní receptorové tyrozinkinázy (NTRK), kteří mají lokálně pokročilé, metastatické onemocnění nebo u něhož by chirurgická resekce pravděpodobně vedla k závažné morbiditě a pro které neexistují uspokojivé možnosti léčby.

Ke stažení

Informace o úhradách

Přípravek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.​

Rychlé informace