Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Zařazen do terapeutických skupin:
KardiologieAntikoagulace

Xarelto 15+20 mg Balení pro zahájení léčby


Ke stažení

Informace o úhradách

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek Xarelto 15+20 mg Balení pro zahájení léčby je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve všech schválených indikacích. Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete na www.sukl.cz.

Edukační materiály

PDF ke stažení (0 kB)

Edukační materiál Xarelto - Informace pro předepisování přípravku Xarelto (rivaroxaban)


PDF ke stažení (0 kB)

Edukační materiál Xarelto - Informační karta pro pacientaRychlé informace