Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Impressum

Vydavatel:
Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
IČ: 000565474, DIČ: CZ00565474
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

Redakce:
Bayer s.r.o.
Oddělení Korporátní Komunikace

Kontakt:
Email:info.cz@bayer.com
Tel: +420 261 000 111
© Copyright Bayer s.r.o., Praha, Česká Republika

 Rychlé informace