Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Prohlášení o ochraně soukromí

Bezpečnost Vašich osobních údajů z našich www stránek je pro Bayer velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto Vás chceme seznámit s tím, které údaje shromažďujeme a které nikoliv. Tímto prohlášením bychom Vás rovněž chtěli informovat o zabezpečení osobních údajů.

Získávání osobních údajů

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou pro bezpečnostní účely ukládána na našich serverech. Jde např. o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránku, ze které jste přišli na naši stránku, www stránku, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaši IP adresu. Tato data mohou vést k Vaší identifikaci, ale pro tento účel nejsou používána. Výše uvedená data technického charakteru se používají na těchto stránkách výlučně pro statistické účely s tím, že dochází k jejich anonymizaci, aby nebyli jednotliví uživatelé určitelní. Kromě toho dodržujeme přísné technické a organizační prostředky i u tohoto druhu údajů v případě jejich uchovávání a zpracovávání třetími osobami.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Je to např. v případě registrace, vyplňování dotazníků, zasílaní zpráv, e-mailů nebo v případě Vašich dotazů na produkty a služby. Databáze zůstávají v takovém případě u nás jakožto správce nebo u námi určených zpracovatelů či příjemců, o kterých byste byli informováni.
 
Odpovídáme za kontrolu a bezpečnost používání jakýchkoliv osobních údajů, které nám sdělíte. Některé z těchto dat mohou být uložena nebo zpracovávána v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, například ve Spojených státech, jejichž ochrana osobních údajů se může lišit od země, v níž žijete. V takových případech zajistíme, aby příslušná ochrana osobních údajů v takové zemi sídla zpracovatele osobních údajů byla rovnocenná těm, které platí v zemi, v níž žijete.

Účel zpracování

Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak.

Právo na přístup a opravu

Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života či se zákonem, zejména pokud jsou neaktuální nebo nesprávné, máte právo žádat vysvětlení a nápravu takového stavu (např. blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obraťte na Data Privacy Manager na níže uvedené adrese.

Právo odvolání souhlasu

V budoucnu máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Opět platí, že stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na Data Privacy Manager na níže uvedené adrese.

Uchovávání údajů

Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak (například v souvislosti s probíhajícím soudním řízením).

Cookies

Tato stránka používá takzvané „Cookies“. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace (např. Vámi preferovaný jazyk nebo nastavení webu), které Váš prohlížeč může přenést zpět k nám při Vašem dalším přístupu na naši stránku (v závislosti na životnosti Cookie).

Používáme Cookies potřebné pro technické účely, bez nichž by funkčnost naší webové stránky byla omezena:

Cookies potřebné pro technické účely

Bezpečnost

Společnost Bayer používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Děti

Při vědomí důležitosti ochrany soukromí dětí neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme na našich webových stránkách informace týkající se jednotlivců, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13 let, pokud k tomu předem nezískáme ověřitelný souhlas jejich zákonných zástupců. Tento zákonný zástupce má právo na požádání nahlížet do informací, které dítě poskytlo, anebo požadovat jejich odstranění.

Kontakty
Máte-li nějaké problémy, otázky nebo nápady, obraťte se na jednu z níže uvedených osob:
 
Data Privacy Manager
Michaela Norman
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5 – Stodůlky
E-mail: michaela.norman@bayer.com

Head of Data Privacy
Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-mail: Data Protection contact form

Neustálý vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo provádět změny v případě potřeby.Rychlé informace