Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Hematologie

PŘEHLED LÉČIV

Členění léčiv - HEMATOLOGIE

Bonefos inf

Léčba hyperkalcémie způsobené maligním onemocněním.
Léčba osteolýzy způsobené maligním onemocněním.více


Kovaltry

Léčba a profylaxe krvácení u nemocných s hemofilií typu A (vrozený nedostatek koagulačního faktoru VIII). Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor a není proto indikován k léčbě Von Willebrandovy choroby.více


Kogenate Bayer

Léčba a profylaxe krvácení u nemocných s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII).
Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor a není proto indikován pro von Willebrandovu chorobu.více


Bonefos 800 mg

Léčba hyperkalcémie způsobené maligním onemocněním.
Léčba osteolýzy způsobené maligním onemocněním.více


Bonefos 400 mg

Léčba hyperkalcémie způsobené maligním onemocněním.
Léčba osteolýzy způsobené maligním onemocněním.víceRychlé informace