Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Kardiologie

PŘEHLED LÉČIV

Členění léčiv - KARDIOLOGIE

Aspirin Protect 100

Primární prevence u osob, které jsou podle SCORE v 10 % riziku kardiovaskulárního úmrtí v horizontu 10 let (guidelines ESC). Léčba akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris. Sekundární prevence u manifestní aterosklerózy (AP, st.p. IM, CMP nebo TIA). Po cévních intervencích, např. PTCI, CABG, endarterektomii, nebo shuntu.více


Xarelto 15 a 20 mg

Prevence CMP a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory.víceRychlé informace