Upozornění

Prohlašuji, že jsem odborník (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Onkologie

PŘEHLED LÉČIV

Členění léčiv - ONKOLOGIE

VITRAKVI tobolky

Nádory, charakterizované fúzí genu NTRK, se objevují v případě, že dojde k fúzi genu NTRK s jiným nezávislým genem.více


Nexavar

Hepatocelulární karcinom. Pokročilý zhoubný nádor ledvin, u kterého léčba založená na interferonu-α nebo interleukinu-2 nebyla úspěšná nebo je pro něj nevhodná. více


VITRAKVI roztok

Nádory, charakterizované fúzí genu NTRK, se objevují v případě, že dojde k fúzi genu NTRK s jiným nezávislým genem. více


Androcur 100

Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty. Potlačení intenzity pohlavního pudu u sexuálních deviací u mužů. více


Bonefos 800 mg

Léčba hyperkalcémie způsobené maligním onemocněním.
Léčba osteolýzy způsobené maligním onemocněním.více


Bonefos inf

Léčba hyperkalcémie způsobené maligním onemocněním.
Léčba osteolýzy způsobené maligním onemocněním.více


Androcur 50

Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty. Potlačení intenzity pohlavního pudu u sexuálních deviací u mužů. Ženy – těžká androgenizace, např. závažný hirsutismus, těžká androgenní alopecie, často spojená s těžkou formou akné a/nebo seborey.více


Androcur depot

Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty. Potlačení intenzity pohlavního pudu u sexuálních deviací u mužů. Ženy – těžká androgenizace, např. závažný hirsutismus, těžká androgenní alopecie, často spojená s těžkou formou akné a/nebo seborey. více


Stivarga

více


Xofigo

víceRychlé informace